Rozhovor: Odevný design - odbor budúcnosti

Rozhovor: Odevný design - odbor budúcnosti

10. decembra 2017, odevný dizajn, rozhovor, UAT

Sponzorovanej odkazy:

Súčasná doba ponúka nielen zaujímavé a progresívne technológie, ale aj možnosti vzdelávania, o akých sa nám predtým ani nesnívalo. A jedna z takýchto jedinečných možností je realizovaná v Bratislave. O móde, odevnom dizajne, štúdiu a škole som sa rozprávala s Mgr. art. Danielou Schredlovou, pedagógom SSUŠ animovanej tvorby – odevný dizajn.

Študijný odbor Odevný dizajn na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby je zameraný na osvojenie si praktických zručností vo výtvarnej, grafickej, ale predovšetkým odevnej tvorbe. Náplňou výučby odevného dizajnu je tvorba odevu, konštrukcia strihov a jeho spracovanie s využitím súčasných technológií a trojdimenzionálneho objektu. Postupné osvojovanie týchto odborných postupov prispieva k rozvoju kreativity žiakov a ich uplatnenie v praxi na profesionálnej úrovni ako odevní, kostýmoví a textilní dizajnéri a návrhári v divadle, filme, televízii a módnej tvorbe.

Prvé miesto UAT Fashion 2017 získal Marián ŠinkovičPrvé miesto UAT Fashion 2017 získal Marián Šinkovič

Čo si má čitateľ predstaviť pod pojmom UAT?

Som na škole krátko, pokiaľ viem je UAT – Univerzita animovanej tvorby, vzdelávací program počítačovej a klasickej animácie, ktorý založila v roku 1997, ako prvá na Slovensku, jeho zakladateľka a zriaďovateľka, Mgr. Viera Zavarcikova, ktorá v roku 2001 založila a zriadila Súkromnú strednú umeleckú školu animovanej tvorby. Škola ponúka 4-ročné štúdium a 2-ročné pomaturitné štúdium v ??odbore Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih a spomínaný Odevný dizajn.

Kde vznikol nápad odbore odevného dizajnu a prečo práve odevný dizajn?

Študijný odbor Odevného dizajnu, ako aj jeho ateliér, vznikol ako prirodzená potreba doplnenia výtvarno-technických študijných odborov, týkajúcich sa filmovej tvorby, na škole, pretože kostýmová, odevná a módna tvorba je neoddeliteľnou zložkou sveta filmu, divadla a najnovších módnych trendov.

Druhé miesto UAT Fashion 2017 patrilo Eve MiklisovejDruhé miesto UAT Fashion 2017 patrilo Eve Miklisovej

Čo de facto pojem odevný dizajn predstavuje?

Odevný dizajn v sebe zahŕňa módu, kostýmy, kroje, uniformy, doplnky, textilné materiály, farby, vzory, strihové konštrukcie a ich vzájomné variovanie s akcentom na originalitu a prejav osobnosti.

Ako hlboko siaha minulosť a vznik odevného dizajnu na vašej škole?

Založený bol v roku 2012.

Aké prednosti by mal mať uchádzač o štúdium odevného dizajnu?

Úspešné zvládnutie talentovej skúšky spočíva v zvládnutí kresby zátišia podľa predlohy, kresby portrétu podľa modelu a návrhu šiat, alebo kostýmu podľa zadanej témy.

Na treťom mieste UAT Fashion 2017 skončila Nina TurčányováNa treťom mieste UAT Fashion 2017 skončila Nina Turčányová

Čo musia študenti počas štúdia absolvovať mimo klasického vyučovania?

Okrem teoretických a odborných predmetov študenti absolvujú odbornú prax, zúčastňujú sa medzinárodných súťaží, školou každoročne organizovaného jedinečného Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST v ktorom je okrem grafického dizajnu – UAT Graphic, fotografického dizajnu – UAT Photo a UAT film pre študentov obrazovej a zvukovej tvorby zastúpený aj odevný dizajn – UAT Fashion. Vznikol ako cena zriaďovateľa, generálnej riaditeľky SSUŠ animovanej tvorby Mgr. Viery Zavarcikovej a koná sa v multifunkčnej klimatizovanej športovej hale školy.

Aké aktivity sa skrývajú za označením UAT Fashion, alias UAT móda?

Študenti odevného dizajnu tu majú možnosť osobne prezentovať svoje maturitné práce. Počas priebehu módnej prehliadky vzniká medzi študentmi vzájomná konfrontácia, ako aj tak potrebná spätná väzba, ktorá je nevyhnutná pre ich ďalší tvorivý rozvoj.

Čestné uznanie v súťaži získala Ema Sofia SabováČestné uznanie v súťaži získala Ema Sofia Sabová

V tomto ročníku UAT Fahion bolo poradie nasledovné

  • 1.miesto: Marián Šinkovič, SSUŠ animovanej tvorby, Bratislava
  • 2.miesto: Eva Miklisová, SSUŠ animovanej tvorby, Bratislava
  • 3.miesto: Nina Turčányová, SSUŠ animovanej tvorby, Bratislava
  • Čestné uznanie: Vanessa Belovíc, SSUŠ animovanej tvorby, Bratislava
  • Čestné uznanie: Ema Sofia Sabová, SSUŠ animovanej tvorby, Bratislava, –
  • Čestné uznanie: Kolektív SOŠ Púchov
Rovnako tak bola čestným uznaním ocenená Vanessa BelovicRovnako tak bola čestným uznaním ocenená Vanessa Belovic

Vaša škola môže byť úspešným vykročením pre mnohých nadaných zo sociálne znevýhodnených sfér. Môžete k tomu povedať viac?

Naša škola poskytuje nadaným záujemcom hlavne z detských domovov a zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne nemôžu dovoliť, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.

V čom vidíte klady a zápory súčasného módneho sveta v kontexte s odevnom dizajnom?

Kladom je, že v súčasnosti sa svet módy viaže na individuálnu osobnosť prejavu odevného dizajnéra, ktorý svojou tvorbou zaručuje jedinečnosť, komfortnosť, kvalitu a originalitu pre užívateľov. Zápory vidím v konfekčných prebytkoch našich supermarketov, ktoré sú produktom nízkej kvality materiálov, strihového a estetického spracovania a s tým súvisiacu vysokú spotrebu a neekologickým prístupom k našej planéte.

Tretie čestné uznanie patrilo tvorbe kolektívu SOŠ PúchovTretie čestné uznanie patrilo tvorbe kolektívu SOŠ Púchov

Čo vám osobne odevný dizajn dáva, čím vám učaroval?

Mňa osobne fascinujú textilné materiály (látky, koža, čipky, farebné tkaniny, kožušiny) a ich premena v 3D objekt v podobe šiat alebo módnych doplnkov (klobúky, šatky, rukavice, tašky, opasky). Keď držím v ruke textilný materiál, ktorý sa mi páči, okamžite začne pracovať moja predstavivosť a v hlave sa začne tvoriť tá magická premena matérie v odevný objekt alebo doplnok.

Aké sú vízie a ciele odbore odevného dizajnu ako takého – dnes a do budúcnosti?

Učebné plány odboru Textilný dizajn sú flexibilne aktualizované v súlade so súčasnými trendmi a technicko-technologickým vývojom v odbore. Dôraz kladieme na zvládnutie grafických programov balíka Adobe Design Premium – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a programu 3DS Max, ktoré slúžia na komplexné grafické využitie a vizualizáciu návrhov. Naším cieľom pre najširšie uplatnenie študentov v modernej budúcnosti je komplexné zvládnutie procesu realizácie svojich návrhov od vizualizácie cez konštrukciu strihov, až po realizáciu odevu, jeho propagáciu a prezentáciu pre reálneho zákazníka.

Zakladateľkou, zriaďovateľkou a generálnou riaditeľkou SSUŠ animovanej tvorby je Mgr. Viera ZavarcikovaZakladateľkou, zriaďovateľkou a generálnou riaditeľkou SSUŠ animovanej tvorby je Mgr. Viera Zavarcikova

Mgr. Viera Zavarcikova

Generálnym riaditeľom školy SSUŠ animovanej tvorby je Mgr. Viera Zavarcikova. Je absolventkou Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica, aprobácia Slovenský jazyk a Výtvarná výchova. Realizovala výtvarné návrhy pre firmu ERPO, je vedúca grafickej komunikácie PR firmy Gratex International as, poslednú výstavu mala 12.12.2000 v ga­lérii Blumentál pod názvom „Kráľovia pokoja a lásky“. Je autorkou študijného odboru animovanej tvorby, grafický dizajn a zakladateľkou prvých multimediálnych učebníc na Slovensku (Počítačová animácia, Počítačová grafika a Dejiny výtvarnej kultúry). Založila študijný program Univerzita animovanej tvorby (UAT) – kurzy klasickej a počítačovej animácie, schválené MŠ SR. Bohatú činnosť završuje založením Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest, Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl UAT Graphic, fotografického dizajnu stredných škôl UAT Photo, odevného dizajnu stredných škôl UAT Fashion a filmovej tvorby stredných škôl UAT Film. Je takisto zakladateľkou a riaditeľkou Akadémie filmovej tvorby a multimédií pre vzdelávanie dospelých.

Na naše otázky odpovedala Mgr. art. Daniela Schredlová, pedagóg SSUŠ animovanej tvorbyNa naše otázky odpovedala Mgr. art. Daniela Schredlová, pedagóg SSUŠ animovanej tvorby

Mgr. art. Daniela Schredlová

Zodpovedala na otázky nášho magazínu. Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Od ukončenia VŠ sa venuje pedagogickej činnosti. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila na strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť arteterapia v dennom stacionári psychiatrickej NsP Ružinov a pomáhala deťom s postihnutím zraku, sluchu a s mentálnym vývojom. Popri pedagogickej činnosti je aktívna v oblasti kresby, maľby, tkanej tapisérie a knižnej ilustrácie.

Viac o SSUŠ animovanej tvorby, jej činnosti, štúdiu, akciách a pedagógoch čítajte na stránkach školy Uat.sk .

Zdroj foto: SSUŠ animovanej tvorby; Uat.sk;

Sponzorovanej odkazy:

Autorom článku je Pavla Jelínková. Článok nájdete v kategórii dámske oblečenie, módne peklo, módni návrhári, ostatné a pánske oblečenie.