Lindex pre čistú vodu

Lindex pre čistú vodu

25. augusta 2017, WaterAid, Lindex, čistá voda, kampaň

Sponzorovanej odkazy:

Od 24. augusta si budú môcť zákazníci nakupujúci v predajniach Lindex zaokrúhliť svoj nákup v prospech organizácie WaterAid. Takto získané peniaze budú financovať dôležité aktivity organizácie WaterAid, ktorá sa usiluje o lepšiu dostupnosť zdravotne nezávadnej vody a lepšiu hygieny v najchudobnejších častiach sveta.

"Voda a všetko s ňou spojené je pre spoločnosť Lindex veľmi dôležitá a je súčasťou jej dlhodobej práce na poli udržateľnosti. Peniaze získavame spoločne s našimi zákazníkmi, a podporíme nimi veľmi dôležitú prácu organizácie WaterAid, ", hovorí Sara Winroth, manažérka udržateľnosti výroby v spoločnosti Lindex.

Dostupnosť čistej vody a hygieny patria k ľudským právam. Napriek tomu sa dostupnosti zdravotne nezávadnej vody nedostáva viac ako 650 miliónom ľudí, ďalšie 2,4 miliardy nemá prístup k riadnej hygiene. Každý rok zomiera približne 290 000 detí na choroby spôsobené zdravotne závadnou vodou a neuspokojivou hygienou. To znamená takmer 800 každý deň.

"Sme veľmi radi a vďační spoločnosti Lindex za odhodlanosť, ktorú preukazuje pri podpore organizácie WaterAid. Je úžasné, že zákazníci spoločnosti Lindex môžu teraz jednoduchým spôsobom prispieť a podieľať sa na tom, že zdravotne nezávadná voda bude teraz dostupná väčšiemu počtu ľudí. Každá venovaná suma zachráni a zmení život tým najchudobnejším ľuďom na svete, ktorí sa dnes musia zaobísť bez toho, čo my považujeme za samozrejmé: zdravotne nezávadnú vodu, "hovorí Cecilia Chatterjee-Martinsen, generálna riaditeľka švédskej pobočky organizácie WaterAid.

Kampaň štartuje 24. augusta a potrvá do 30. augusta. Na video ku kampani sa pozrite tu

WaterAid je medzinárodnou organizáciou, ktorá sa usiluje o svet, kde má každý prístup k čistej vode a lepšej hygiene. Organizácia spolupracuje s miestnymi partnermi na udržateľných a dlhodobých riešeniach a u subjektov s rozhodovacou právomocou lobuje za väčšiu snahu o zabezpečenie týchto základných potrieb na štátnej i globálnej úrovni. Pôsobí v 37 štátoch a od roku 1981 zabezpečila zdravotne nezávadnú vodu 25 miliónom ľudí a lepšiu hygienu 24 miliónom.

Zdroj foto: Lindex.com

Sponzorovanej odkazy:

Autorom článku je Pavla Jelínková. Článok nájdete v kategórii ostatné.